Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

İDARİ YARGI ZİHİN HARİTALARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

  • 01- İDARİ YARGIDA TEMEL İLKELER İçindekiler: Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi – Yargı Denetimine Uygulanan Başlıca Sistemler (Yargı Birliği Sistemi, İdari Yargı Sistemi) – Türkiye’de İdari Yargı – İdari Yargının Özellikleri – İdari Yargının Sınırı – İdari Yargının Kapsamı (Yargı Kısıntısı, Yasama Kısıntısı)
  • 02- İDARİ YARGI KURULUŞLARI İçindekiler: İdari Yargı Yerlerinin Nitelikleri – Bölge İdare Mahkemeleri  – İdare ve Vergi Mahkemeleri – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi/AHİM  (Teşkilat, Personel ve Teminat – Organlar – Üyeler – Görevleri) – Danıştay (Yüksek Mahkeme Olarak Danıştay ve Görevleri, Danıştayın Yapısı, Danıştaydaki Yargı Görevlileri)
  • 03- DAVALARIN ÖNKABUL KOŞULLARI İçindekiler: İdari Yargının Görev Alanı – Uyuşmazlık Mahkemesinin Görevleri – İdari Dava Türleri (İptal Davası, Tam Yargı Davası) Davaların Önkabul Koşulları (Yetki Kuralları, İdari Merci Tecavüzü, Ehliyet, İdari İşlemin Niteliği, Süre Aşımı, Husumet, Dava Dilekçesinin Uygunluğu, Duruşma)
  • 04- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İçindekiler: İYUK/27’nin Fıkralarına Göre Açıklamalar, Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması, İstinaf ve Temyizde Yürütmenin Durdurulması
  • 05- DİĞER HUSUSLAR İçindekiler: Davaların Sonuçları: İptal Davasının Sonuçları, Tam Yargı Davasının Sonuçları; Kararların Sonuçları, Yargılama Usulü, Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik
  • 06- KANUN YOLLARI İçindekiler: İstinaf, Temyiz, İstinaf ve Temyizin Karşılaştırması, Temyiz Dilekçesi, Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar, Temyiz Aşamasında Kararın Bozulması Hali, Kanun Yolunda Yürütmenün Durdurulması

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.