Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

KAMU MALİYESİ ZİHİN HARİTALARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

 • 01- DEVLET VE EKONOMİ İçindekiler: Kamu Maliyesi, Devlet Kavramı, Devleti Tanımlamaya Çalışan Yaklaşımlar (Platon’un Organik Devleti, Aristotelesçi Devlet, Toplum Sözleşmesi Devleti, Hegelci Devlet, Marksist Devlet), Devletin Öğeleri (Millet, Ülke, Egemenlik), Devletin Ekonomideki Rolüne İlişkin Yaklaşımlar (Merkantilist Görüş, Fizyokrat Görüş, Klasik Liberal Görüş, Sosyalist Görüş, Keynesyen Görüş, Anayasal İktisat Görüşü)
 • 02- KAMU MALİYESİNİN KONUSU İçindekiler: Mali Olaylar, Kamu Giderlerinin Finansmanı, Kamu Maliyesinin Konusu ve Özel Sektör Ekonomisinden Farkları, Mali Olayların Özellikleri, Maliye-Hukuk-İktisat Arasındaki İlişki
 • 03- PİYASA BAŞARISIZLIĞI KURAMI İçindekiler: Kamusal Mallar, Yarı Kamusal Mallar, Tam Özel Mallar, Bedavacılık Sorunu, Küresel Kamusal Mallar
 • 04 – KAMU MALİYESİNE GİRİŞ İçindekiler: Devlet Nedir, Ne Yapar, Parayı Nereden Bulur? Devlet Olabilmek İçin Ne Gerekir? (Görüşler), Fon-Döner Sermaye, Kamu Hizmetleri (Tam Kamusal Hizmet, Yarı Kamusal Hizmet, Özel Hizmet, Sosyal Güvenlik Hizmetleri)
 • 05- TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ İçindekiler: 5018 sayılı Kanuna göre: Dar Anlamda Kamu: Merkezi Yönetim Kuruluşları (Genel Bütçeli Kuruluşlar, Özel Bütçeli Kuruluşlar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Döner Sermayeler, Fonlar); Genel Yönetim Kapsamındaki İlave Kurumlar (Sosyal Güvenlik Kurumları, Yerel Yönetimler) – Geniş Anlamda Kamu: Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak, İşletme, KİT’lerin Özelleştirilmesi
 • 06- KAMU KESİMİ – İDARİ TEŞKİLAT İçindekiler: Kamu Mali Kesimi (Merkezi Yönetim, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Mahalli İdareler), Özel Kesim-Kamu Kesimi, İdari Teşkilat (Merkezi Yönetim, Yerinden Yönetim)
 • 07- KAMU HARCAMALARI İçindekiler: Kamu Harcamalarının Hukuki Tanımı, Kamu Harcamalarının İktisadi ve Sosyal Tanımı, Kamu Harcamalarının Artışını Açıklamaya Çalışan Görüşler (Adolph Wagner Kanunu, Peacock-Wiseman’ın Sıçrama Teorisi, Kamusal Tercihler Teorisi), Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması (Ekonomik Sınıflandırma: Gerçek Harcamalar, Transfer Harcamaları), Kamu Harcamalarının Artışı (Görünüşte Artış Nedenleri, Gerçek Artış Nedenleri)
 • 08- DEVLET BORÇLANMASI İçindekiler: Devletin Borçlanma Nedenleri, Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Kamu Borç Yönetimi (Tahkim/Konsolidasyon, Konversiyon, Moratoryum), Devlet Borçlarının Sınıflandırılması (Vadelerine Göre Borçlar: Kısa Vadeli, Uzun Vadeli – Zorunluluk Durumuna Göre Borçlar: Gönüllü Borçlanmalar, Zorunlu Borçlanmalar – Kaynaklarına Göre Borçlar: İç Borçlar, Dış Borçlar)
 • 09- DEVLET BÜTÇESİ İçindekiler: Bütçe; Bütçenin Klasik İşlevleri: İktisadi-Mali İşlevi, Siyasi İşlevi, Hukuki İşlevi, Denetsel İşlevi; Bütçenin Çağdaş İşlevleri: Kaynak Tahsisinde Etkinlik İşlevi, Gelir Dağılımında Adalet İşlevi, Ekonomik İstikrar İşlevi; Bütçe İlkeleri: Genellik İlkesi, Tahsis -Ödenek Ayrılması- İlkesi, Yıllık Olma İlkesi, Açıklık -Alenilik- İlkesi, Doğruluk -Samimiyet- İlkesi, Denklik İlkesi, Planlama İlkesi, Sorumluluk İlkesi, Giderlerin Gelirlerden Önce OLması İlkesi, Birlik -Teklik- İlkesi (İstisnaları)
 • 10- BÜTÇELEME – DENETİM İçindekiler: Bütçeleme Süreci: Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması (Gider Bütçesinin Hazırlanması, Gelir Bütçesinin Hazırlanması, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Ekleri ile TBMM’ye Sunulması), Bütçenin TBMM’de Görüşülmesi ve Onaylanması (Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri, Genel Kurul Görüşmeleri); Bütçenin Uygulanması (Ödeneklerin Verilmesi); Ödenek Aktarımı: Personel Gideri Ödemeleri, Yedek Ödenek, Örtülü Ödenek; Bütçenin Denetimi: İç Denetim, Dış Denetim
 • 11- KAMU GELİRLERİ İçindekiler: (1)Zorla Elde Edilen Gelirler: Vergiler, Harçlar, Resimler, Şerefiyeler, Parafiskal Gelirler, Para Cezaları, Zorunlu Borçlar; (2)Parasal İşlemler: Para Basma (Emisyon), Devalüasyon;(3)Zorlama Olmadan Elde Edilen Gelirler: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Bağış ve Yardımlar, İsteğe Bağlı Borçlanma, Mali Tekeller
 • 12- VERGİ 1 İçindekiler: Vergi Kavramı ve Tarihi; Vergi Teorileri: Karşılıklılık Teorisi, Ödeme Gücü Teorisi (En Az Geçim İndirimi, Ayırma Kuramı, Artan Oran); Verginin Fonksiyonları (Mali Fonksiyon, Ekonomik Fonksiyon, Sosyal Fonkiyon); Verginin Kaynağı; Verginin Konusu; Vergi Yükümlüsü (Mükellefi); Vergi Sorumlusu; Vergi Borcu: Şekli Ödev, Maddi Ödev; Matrah; Matrah Hesaplama Yöntemleri: Beyan Usulü, İdarenin Takdiri Usulü, Karine (Dış Belirtiler) Usulü; Vergi Muafiyeti ve Vergi İstinası; Vergilendirme Süreci: (0) VDO’nun Gerçekleşmesi, (1) Tarh Tarh Yöntemleri, (2) Tebligat, Tebligat Usulleri, (3) Vergi Tahakkuku, (4) Tahsil
 • 13- VERGİ 2 Vergi Tarifesi: Vergi Tarifesi Hazırlama Usulleri (Sınıf Usulü Artan Oranlılık, Dilim Usulü Artan Oranlılık); Vergilemede Sınır: Mali Sınır, Hukuki Sınır, Siyasi Sınır; Çifte Vergilendirme; Vergide Yansıma: İleriye Doğru Yansıma, Geriye Doğru Yansıma; Vergilendirme Aşamaları; Vergi Maliyeti; Vergi Harcaması; Vergi Engeli (Takozu); Vergi Limanı (Cenneti); Vergi Rekabeti; Vergi Planlaması: Mikro Vergi Planlaması (Mükellef), Makro Vergi Planlaması (İdare)

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

Yorumları göster (3)

 • Anladım, yeni siteniz için umarım her şey yolunda gider, en kısa zamanda yayın hayatına başlaması dileğiyle.

 • Öncelikle emekleriniz için çok teşekkür ederim ama merak ettiğim bir şey de var :
  Acaba neden doğrudan 8. içerikten başlamış, ilk 7 içeriğe nereden ulaşabiliriz acaba ?

  • Merhaba Emre, desteğin için teşekkür ederim. Daha önce bütün haritalar vardı, ancak sonrasında haritaların bağlantılarında bazı sıkıntılar yaşadık. Buraya eklemek için yeniden çalışmak yerine yeni açacağımız siteye eklemeyi tercih ettik, yakında abonelere duyuracağımız site üzerinden haritalara erişebileceksiniz.