Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

MİRAS HUKUKU ZİHİN HARİTALARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

  • 01- MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ İçindekiler: Miras Hukukundaki Eğilimler – Miras Hukukuna Hakim Olan İlkeler (Kanuni Mirasçılık İlkesi – Külli Halefiyet İlkesi – Miras Ortaklığı İlkesi – Şahsi ve Müteselsil Sorumluluk İlkesi) – Miras Hukukunun Temel Kavramları (Miras – Ölüm – Mirasbırakan/Muris – Mirasçı – Tereke – Ölüme Bağlı Tasarruf – Kanuni Mirasçılık – Vasiyet Alacaklısı – Atanmış Mirasçı)
  • 02- KANUNİ MİRASÇILAR İçindekiler: Kan Hısmı Olanlar – Evlatlık İlişkisi Bulunanlar – Eş – Devlet – Zümre Sistemine Hakim Olan İlkeler (Zümre Önceliği İlkesi – Zümre İçinde Öncelik İlkesi – Eşitlik İlkesi – Halefiyet İlkesi – Yatay Şişme İlkesi …)
  • 03- SAKLI PAY İçindekiler: 1. Zümre 2. Zümre ve 3. Zümreye göre Saklı Pay Hesaplamaları
  • 04- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR İçindekiler: Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf: Vasiyetname (Resmi Vasiyetname, El Yazısı ile Vasiyetname, Sözlü Vasiyetname), Miras Sözleşmesi; Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf: Mirasçı Atama, Belirli/Muayyen Mal Vasiyeti, Yedek Mirasçı Atama, Art Mirasçı Atama, Koşul ve Yükleme, Vakıf Kurma, Tanıma, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama, Mirasçılıktan Çıkarma
  • 05- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA DİĞER İŞLEMLER İçindekiler: Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu, Yorum Yapılırken Kullanılan İlkeler, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yürürlüğe Girmemesi (Vasiyetnamenin Yürürlüğe Girmediği Haller, Miras Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmediği Haller-Miras Sözleşmesinin Feshi)
  • 06- MİRASIN GEÇMESİ – TEREKENİN HESAPLANMASI İçindekiler: Mirasın Geçmesinin Şartları, Mirasın Geçmesinin Sonucunda Tasarruf Oranının Etkilenmesi, Terekenin Hesaplanması, Tenkis Davası

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

Yorumları göster (2)